ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์

Genomic tracking

การแสดงผลแบบ Nextstrain ของเชื้อที่ระบาดในประเทศไทย จัดทำโดย CONI (update 7 ตุลาคม 2564)

ทั้งนี้ทีมงานยังได้แยกการแสดงผลแบบ Nextstrain ของเชื้อสายตระกูล B.1.1.7 Nextstrain ของเชื้อสายตระกูล B.1.351 Nextstrain ของเชื้อสายตระกูล B.1.617.2 Nextstrain ของเชื้อสายตระกูล B.1.36.16 และ Nextstrain ของเชื้อสายตระกูล B.1.524 ที่กำลังระบาดและเชื้อใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมี Nextstrain ของเชื้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิภาคอีกด้วย

ข้อมูลจะปรับเป็นระยะ ขอให้เริ่มกดจากลิงค์ด้านบนเพื่อได้ข้อมูลล่าสุด

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน้าที่ด้านสืบสวนโรคสามารถติดต่อขอไฟล์ metadata ตามที่อยู่ติดต่อ เพื่อใช้ติดตามการแพร่ระบาดของโรคได้

ขอขอบคุณทีม ThaiSC จาก NECTEC, Nextstrain, GitHub และ GISAID สำหรับข้อมูลและทรัพยากร ข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงการระบาด

Lab protocol

The method employed by CONI is based on the ARTIC workflow. It has been modified to be compatible with Illumina-based technology. The detailed method is to be published in bioRxiv.

Genomic Data

The data generated by CONI is immediately deposited in GISAID as anonymized data with CONI as the submitting lab.