ผลงานตีพิมพ์

Peer-reviewed

1. Evolving COVID-19 conundrum and its impact.

Chookajorn T. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 May 7:202007076.

doi: 10.1073/pnas.2007076117

2. Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in Thailand reveals mixed imported populations, a local lineage expansion and a virus with truncated ORF7a

Khajohn Joonlasak, Elizabeth M Batty, Theerarat Kochakarn, Bhakbhoom Panthan, Krittikorn Kümpornsin, Poramate Jiaranai, Arporn Wangwiwatsin, Angkana Huang, Namfon Kotanan, Peera Jaru-Ampornpan, Wudtichai Manasatienkij, Treewat Watthanachockchai, Kingkan Rakmanee, Anthony R Jones, Stefan Fernandez, Insee Sensorn, Somnuek Sungkanuparph, Ekawat Pasomsub, Chonticha Klungthong, Thanat Chookajorn, Wasun Chantratita

Virus Res 2020 Nov 21;292:198233. doi: 10.1016/j.virusres.2020.198233.

Pre-print

Comparing library preparation methods for SARS-CoV-2 multiplex amplicon sequencing on the Illumina MiSeq platform

Elizabeth M. Batty, Theerarat Kochakarn, Arporn Wangwiwatsin, Khajohn Joonlasak, Angkana T. Huang, Bhakbhoom Panthan, Poramate Jiaranai, Krittikorn Kümpornsin, Namfon Kotanan, Wudtichai Manasatienkij, Treewat Watthanachockchai, Kingkan Rakmanee, Anthony R. Jones, Stefan Fernandez, Insee Sensorn, Somnuek Sungkanuparph, Ekawat Pasomsub, Chonticha Klungthong, Thanat Chookajorn, Wasun Chantratita

doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.16.154286

ทางกลุ่มพันธมิตร CONI จะส่งร่างฉบับก่อนตีพิมพ์ลง pre-print server และส่งข้อมูลที่ผ่านการทำ Quality Control ลง GISAID แบบ real-time