คุยกับศูนย์จีโนม โดย อ.วสันต์

โควิดกลายพันธ์ !?


เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมจุลชีพก่อโรค


การวิเคราะห์ข้อมูล SARS-CoV-2


มีอะไรใน CONI website


GISAID และ Nextstrain คืออะไร