สมาชิกและผู้สนับสนุน

สมาชิก

Names in English (alphabetical order)

Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonlasak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin

รายนามเป็นภาษาไทยตามลำดับอักษร

กฤติกร คุ้มพรสิน, ขจร จุลศักดิ์,  ชลธิชา คลังทอง, ธนรรถ ชูขจร, ธีรรัตน์ คชการ, น้ำฝน โคตะนันท์,  ภาคภูมิ ปานตั้น, วสันต์  จันทราทิตย์,วุฒิชัย มานะเสถียรกิจ, สเตฟาน เฟอร์นานเดซ, อลิซาเบท แบตตี้,  อังคณา หวัง, อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน, อินทรี เสนสอน, เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์, แอนโทนี่ โจนส์ 

สถาบันต้นสังกัด

ขอขอบพระคุณ

Header image credit: fernandozhiminaicela @ Pixabay

ภาพประกอบบางส่วนมาจาก nextstrain.org