ข้อมูลติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ CONI ได้ทาง

contact.coni.team@gmail.com

ทางทีม CONI เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ท่านสามารถดูข้อมูลจีโนมได้จากฐานข้อมูลกลาง ดังแสดงในหน้า ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์

ทางทีมจะเร่งตอบคำถามของท่านโดยเฉพาะในเรื่อง รายละเอียดโครงการ กระบวนการในห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การรักษาและป้องกัน รวมถึงการทำงานร่วมกันกับ CONI เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19